Hem

Företaget

Produkter

Kontakt


Företaget

Nypro AB finns i Njurunda 2 mil söder om Sundvall och är ett tekniskt företag med inriktning på odlingssystem med sluten miljö och processinriktning. Företaget har en liten flexibel organisation med en bred bas av samarbetspartners som utifrån projektomfattning samarbetar i projektkonstellationer tillsammans med utvalda konsulter och leverantörer. Med låga overheadkostnader och flexibla projekt-sammansättningar kommer både större och mindre projekt att kunna genomföras på ett effektivt och anpassat sätt.

Nypro AB:s verksamhetsinriktning är att vidareutveckla den produktbas bolaget har för att möta nya marknader inom Growing Chamber, City Farming och Integrerade Odlingar.

Historik

Nypro AB har under många år utvecklat tekniken kring slutna odlingssystem och även under den tiden också varit användare av systemen för att odla fram både sallat och kryddor, skogsplant och olika blom- och dekorationsplantor. Det nära samarbetet i bolaget mellan den tekniska utvecklingen och produktionen gjorde att all utveckling kunde testas och utvärderas under längre tid och ge värdefull återkoppling till utvecklarna.

Under åren 2000 -2006 bedrevs all odling genom dotterbolaget QS Odlingssystem AB och produkterna såldes under det egna varumärket Qlockar. Kunder var livsmedelkedjor som ICA, Axfood och Coop.
2004 startades utveckling av skogsplantsystem och test och licensodlingar genomfördes tillsammans med Holmen Skog, Bergvik Skog, SCA Skog m.fl.
2010 såldes produktionslokalerna i Njurunda och verksamheten med referensproduktion inom Nypro avslutades. I och med det gavs förutsättningar att mer koncentrerat börja arbetet med att utveckla systemen till marknadsmognad.

Copyright © 2012 Nypro AB, Njurunda, Sweden, E-mail: ab@nypro.se