Hem

Företaget

Produkter

Kontakt


Välkommen till Nypro AB!


Nypro AB utvecklar och installerar automatiska odlingssystem med hög processbarhet och miljöprofil under varumärket QS GreenBox.

Vi samarbetar med kunden och utformar systemet mot de krav som finns för deras specifika behov och designar anläggningen med väl beprövade lösningar och med egen produktions erfarenhet som grund.
Tekniken har utvecklats under många år och har använts i flera olika odlingsupplägg:

• Förodling av skogsplant
• Sallat och kryddor
• Plantuppdragning av dekorationsväxter och blommor

QS GreenBox - står för ett slutet kompakt processbaserat odlingssystem där odlingsparametrar styrs och bestäms av operatören. Användaren kan med sina odlingserfarenheter eller med hjälp av odlingsexpertis, skapa ett optimerat odlingsrecept som sedan ligger som underlag för att odla fram samma höga jämnhet – gång efter gång. Allt sker helt automatiskt och med minsta möjliga personalinsats.

Den kompakta och slutna produktionen stänger ute skadedjur och odlingen kan ske helt utan bekämpningsmedel. Näringen recirkulerar och näringsläckage minimeras. Även den energi som går till belysningen i odlingen kan återvinnas och användas för uppvärmning eller skickas till en annan värmebehövande process.
Dessa egenskaper ger positiva miljöeffekter och ekonomiska fördelar för odlingen.

ORDER FRÅN HOLMEN SKOG AB
2012-08-27
Nypro AB tackar för förtroendet från Holmen Skog AB's Plantskola i Friggesund, Hälsingland
Att få leverera
1 st QS GreenBox produktionslinje med batchkapacitet 2 milj. plant.
Produktionsstart början 2013

 

Copyright © 2012 Nypro AB, Njurunda, Sweden, E-mail: ab@nypro.se