Hem

Företaget

Produkter

Kontakt


QS GreenBox–Mobile
QS GreenBox–Mobile är ett komplett mobilt odlingssystem inneslutet i en transportabel modulenhet, t.ex. en container, som i vilken klimatzon som helst i världen kan producera rena produkter med säkert utfall. Odlingen startas genom att man via styrsystemets pekskärm, matar in ett antal börvärden för temp, fukt, pH, Lt o.s.v.Med dessa värden som underlag kan systemet sedan producera helt självständigt i flera veckor utan bemanning.

Systemet blandar näring och styr klimatet enligt inställda värden. Bevattningssystemet som har en inbyggd vägningsfunktion väger plantorna och vid underskridande av lägsta vikt, startas en bevattningscykel upp i systemet. Funktionen säkerställer att en korrekt bevattningsintervall upprätthålls under hela odlingsförloppet.


QS GreenBox–Stationary
Systemen finns i utförande för både krukade produkter och plant-kassetter. Systemet kan installeras i industrihallar eller andra större byggnader med takhöjd över 5 m. Näringssystemet är slutet och recirkuleras utan spill av näringsämnen. Även varje odlingslinje är inneslutet i ett eget klimattält vilket gör att parallella linjer kan ha egna klimat samtidigt som inga skadedjur eller sporer kommer in i odlingen. Det ger förutsättningar att odla helt utan biologiska och kemiska bekämpningsmedel.

Placeringen av dessa större system som har en omfattande belysningsinstallation, bör ha närhet till en kund/brukare av värmen för den återvunna belysningsenergi som parallellt med produktionen fås som produkt ur systemet. Återvinningsandelen kan vara ända upp till 90% vid en bra energibalansplacering. Det gör produktionen till en mycket miljövänlig året runt odling. Minimal vattenåtgång är en annan positiv effekt av den slutna odlingen som gör att vattenförbrukningen per producerad enhet blir mycket liten. Det är fördelar som värderas högt där rent vatten är en bristvara.

Copyright © 2012 Nypro AB, Njurunda, Sweden, E-mail: ab@nypro.se